Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995
O projekcie

Główne cele programu:


•    opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
•    pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
•    zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście

     szkodliwości palenia papierosów.

 

Joanna Domagała

Podsumowanie

„Bieg po zdrowie” – Joanna Domagała
„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były przy użyciu zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów.
Podczas cyklu zajęć uczniowie:
•    dyskutowali,
•    wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
•    przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi,
•    liczyli koszty palenia papierosów,
•    pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
•    tworzyli komiks z bohaterami programu.
Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Łącznie zrealizowano 4 z zaplanowanych 6 tematów. Przyczyną tej sytuacji było zawieszenie zajęć i wprowadzenie zdalnego nauczania, a forma ta znacznie utrudniała realizację treści zawartych w programie. Nie zrealizowano również drugiego spotkania z rodzicami. W związku z zaistniałą sytuacją program „Bieg po zdrowie” w kolejnym roku szkolnym będzie realizowany również w klasie 5.
Program cieszył się dobrą opinią wśród uczniów. Dzieci chętnie uczestniczyły w grupach, mocno zaangażowały się w prace domowe.

 

Wszystkie albumy » Untitled Album Search Tags