Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Projekt szkolny międzyprzedmiotowy Grunt to dobre wychowanie

Projekt skierowany jest do całej społeczności szkolnej. Jego realizację zakłada się w roku szkolnym 2022/2023. Opiekunowie projektu przedstawią społeczności szkolnej jego zasady i cele. Wychowawcy czuwać będą nad podziałem uczniów na grupy przygotowujące realizacje poszczególnych zadań. Prezentacja projektu będzie obejmować: bieżące podsumowania z informacjami na stronie internetowej szkoły oraz podczas uroczystości finałowej podsumowującej zakończenie projektu.

Treści projektu będą realizowane:

1. Podczas godzin wychowawczych przez wychowawców i uczniów.

2. Podczas debaty oraz spotkania z Samorządem Uczniowskim.

3. Podczas szkolnych konkursów: plastycznych, wiedzy, literackich pośród całej społeczności szkolnej.

CELE

1. Zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania.

2. Wskazanie uczniom wpływu savoir-vivre na codzienne życie i relacje rówieśnicze.

4. Motywowanie do stosowania się do zasad savoir-vivre nie tylko na terenie szkoły.

5. Wyrabianie szacunku do siebie i innych.

6. Uczenie krytycznej postawy wobec różnych zachowań.

7. Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.

8. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

 

klasy I - VIII

Joanna Domagała

 

Aktualności


No Articles Found.