Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995


Cele projektu:
- uświadomienie dziecku, że jest ważne,
- nawiązanie pozytywnych relacji między dziećmi,
- tworzenie postaw prospołecznych (dzielenie się swoimi rzeczami, okazywanie uczucia innym),
- współpraca z domem rodzinnym dziecka.
- rozwijanie zainteresowań dzieci.

 

Chętne dzieci będą „bohaterem” w danym tygodniu. W tym czasie są najważniejszą osobą grupy. Będą miały możliwość wyróżnić się czymś szczególnym, opowiedzieć o swojej rodzinie, pokazać zdjęcia i opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i pasjach.

Search Tags 
Podsumowanie

Termin wprowadzenia i czas trwania:
Okres od września do  października . Od maja do czerwca 2020/2021r.
Miejsce realizacji
Szkoła Podstawowa im. St. Rowińskiego w Ostrowie Wlkp., świetlica szkolna.
Cele projektu:
- uświadomienie dziecku, że jest ważne,
- nawiązanie pozytywnych relacji między dziećmi,
- tworzenie postaw prospołecznych (dzielenie się swoimi rzeczami, okazywanie uczucia innym),
- współpraca z domem rodzinnym dziecka.
-rozwijanie zainteresowań dzieci.

Chętne dzieci były „bohaterem” w danym  tygodniu. W tym czasie są najważniejszą osobą grupy. Miały możliwość wyróżnić się czymś szczególnym, opowiedzieć o swojej rodzinie, pokazać zdjęcia i opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i pasjach.

 

Bohater tygodnia

W tym tygodniu "Bohaterem tygodnia " w świetlicy szkolnej był Jakub Tadel z klasy 2a.

Bohater tygodnia

Nic bardziej nie wzmocni poczucia wartości u dziecka jak możliwość pokazania się przed innymi, „zabłyśnięcia” przez kolegami z grupy. Dlatego w tym roku szkolnym kontynuujemy projekt edukacyjny „Bohater tygodnia”. Zaletą projektu jest nabywanie wzorowych zachowań i dawanie przykładu innym.
Kolejno każde dziecko jest bohaterem. W ciągu tego tygodnia bohater jest najważniejszą osobistością grupy, ma możliwość wyróżnić się czymś szczególnym, opowiedzieć o strukturze swojej rodziny, pokazać zdjęcia. W tym tygodniu "bohaterem " jest Kacper Marek z klasy 2a.