Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Opis innowacji

Innowacja „Get Active - język angielski na lekcjach wychowania fizycznego” jest naszą odpowiedzią na wymogi nowoczesnego nauczania języków obcych, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. 
Uczniowie poznają nowe słownictwo oraz proste zwroty angielskie w zakresie wychowania fizycznego.

Cele innowacji

Add Content...

Aktualności

23
Zajęcia
  
23
23