Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

„Lekturownik” to innowacja pedagogiczna - metodyczna realizowana w roku szkolnym 2022/2023 w klasie 6a, 7a, 8a oraz 8b. Zeszyt, zwany „Lekturownikiem”, jest przede wszystkim samodzielnie stworzoną pomocą dydaktyczną dla uczniów, który przydaje się w nauce i będzie doskonałym skryptem przed sprawdzianem ósmoklasisty. To zbiór informacji o lekturach (bohaterach, problematyce, motywach, epokach) zebrany w jednym miejscu, przygotowany samodzielnie w dowolnej, ciekawej graficznie formie.

  • wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia tekstów literackich,

  • motywowanie do nauki,

  • nauczenie uczenia się,

  • wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie,

  • wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się.

klasy 6a, 7a, 8a, 8b

Joanna Domagała

Aktualności


No Articles Found.