Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.
Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Obecnie trwa czwarta edycja programu, a realizowana jest od stycznia do grudnia 2020 r. W naszej szkole zajęcia prowadzone są w dwóch grupach:

-    klasy II- V- prowadząca zajęcia Aleksandra Sobczak
-    klasy VI- VIII- prowadząca zajęcia Violetta Stachurska

Search Tags 
Podsumowanie

zajęcia usprawniające dla dzieci nie uczęszczających do żadnych klubów sportowych. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 minut. Grupa klas I-III , prowadzona przez panią Aleksandrę Sobczak, rozpoczęła zajęcia w maju, w grupie klas starszych, zajęcia mogły rozpocząć się w lutym.