Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Zajęcia pozalekcyjne z programowania Dzieci podczas zajęć mają okazję pracować z Ozbotam oraz robotem Photon. Praca z Ozobotami oraz robotami Photon przyzwyczaja uczniów do projektowego podejścia do pracy: otrzymują konkretny problem do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota i komend.
Cel:
Poznanie i wykorzystanie Robotów Photon
Poznaje robota Photon oraz aplikację Photon do programowania robota.
Ćwiczy umiejętność korzystania z tabletu.
Definiuje i analizuje problemy (sterowanie robotem po podłodze i macie).
Tworzy algorytmy za pomocą bloczków tekstowych, umie tworzyć instrukcje do sterowania robotem po macie.

Search Tags 
Podsumowanie

Podczas zajęć zdalnych uczniowie mogli korzystać z aplikacji PixBlock. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z językiem Python. Rozwiązując krótkie zagadki logiczne, układając bloki kolorowych instrukcji poznawali język python. Każda kolejna zagadka wprowadzała uczniów do coraz bardziej zaawansowanego pojęcia programowania.
W czasie nauki stacjonarnej uczniowie pracowali z robotem Photon i aplikacją Photon Draw. W tym interfejsie tworzyliśmy ruchy robota poprzez rysowanie palcem ścieżki na ekranie dotykowym. Do narysowanej drodze można dodać instrukcje, w których robot będzie: wydawał dźwięk, zmieniał kolor.
Stworzenie takiej sekwencji jest proste – wymaga jedynie narysowania odpowiedniego kształtu i dodania poleceń oczekiwania na dotyk i zmiany koloru podświetlenia w węzłach ścieżki.