Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Zasięg: międzynarodowy

Projekt jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21.

Główne cele projektu:
Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.
Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.

Cele szczegółowe:
Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

 

KLASA 2A
WYCHOWAWCA: BEATA MAMOT

Search Tags 
Podsumowanie

Projekt „Kreatywne prace plastyczne”  realizowany przez klasę 2a w roku szkolnym 2020/2021
Impulsem do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,Kreatywne prace plastyczne’’ była chęć zmiany stylu edukacji plastycznej. Odejście od kopiowania, szablonów, wzorów, gotowych kolorowanek i ścisłych instrukcji. Pójście w kierunku tworzenia optymalnych warunków do podejmowania przez dzieci aktywności i oryginalności ich prac. Dzieci mają ogromny potencjał oraz nieograniczoną wyobraźnię. Warto im zaufać i za nimi podążać. Nauczyciel jest na początku przewodnikiem a następnie towarzyszy dzieciom w ich twórczości. Wskazuje tylko kierunek, natomiast cel zdobywają same.
        W ramach realizacji projektu prowadzona była obserwacja pracy dzieci. Nauczyciel niczego nie narzucał, tylko podążał za dziećmi.
Szczegółowa analiza obserwacji dzieci pozwoliła ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski:
- dzieciom sprawia wiele radości malowanie, wyklejanie, wycinanie, dotykanie materiałów o różnych strukturach, zabawa kolorami.
        Z powyższej analizy należy wywnioskować, że wszystkie założone w projekcie cele zostały osiągnięte. Projekt przyczynił się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania tematem czytelnictwa. Przeprowadzony projekt wpłynął również na umiejętność współpracy w grupie.