Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Projekt ogólnopolski  LEKCJA W PLECAKU – WIRTUALNE PODRÓŻE PO POLSCE

Cele:

- wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,

- rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie edukacyjnym,

- podnoszenie jakości kształcenia,

- rozwijanie kreatywności u dzieci.

klasy I - III

Beata Mamot

Aktualności

26
,,LEKCJA W PLECAKU – WIRTUALNE PODRÓŻE PO POLSCE” – uczniowie edukacji wczesnoszkolnej chcąc rozbudzić swą ciekawość o otaczającym n...

[Read the rest of this article...]