Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Projekt ogólnopolski:  Bieg po zdrowie

Cele:

- zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu,

- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

- zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

klsa IV a, IV b

Katarzyna Dudkiewicz, Marzena Pabiszczak

Aktualności

26