Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Wiedzę mam, bo w gry planszowe gram

Cele:

- wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu z rodziną i kolegami,

- nauka przez zabawę

• rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania, ·
• rozwijanie umiejętności planowania, ·
• poprawienie sprawności umysłu, koncentracji i spostrzegawczości,
• rozwijanie myślenia abstrakcyjnego,
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,
• wzmacnianie odporności psychicznej,
• kształtowanie postaw prospołecznych,
• nabywanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy wobec porażki i zwycięstwa oraz odporności na stres,
• rozwijanie wytrwałości w dążeniu do samodzielnego rozwiązywania problemów,
• odkrywanie własnych mocnych stron.
• przestrzeganie i stosowanie się do zasad gry,
• szacunek dla przeciwnika,
• umiejętność czytania ze zrozumieniem,
• umiejętność zapisywania przebiegu rozgrywki,
• umiejętność uczenia się na własnych błędach.

klasy IV - VIII

Marlena Woda

Aktualności

Current Articles

By Category

By Author

By Month

Galeria zdjęć

Search Tags