Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Cele główne:
- Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie
umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
- propagowanie zdrowego trybu życia,
-zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów z rodzicami,
- podkreślenie i promocja wartości życia rodzinnego.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka,
- zna sposoby wykorzystania czasu wolnego,
- aktywnie odpoczywa i zachęca do tego innych,
- chętnie uczestniczy w zajęciach w grupie,
- wie, że jest ważny,
- nawiązuje pozytywne relacje miedzy dziećmi i rodzicami,
- rozwija swoje zainteresowania.

Informacja

Projekt zawieszony

All Albums » Tags Search Tags 
No tags are currently available.