Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Projekt ogólnopolski: Lepsza szkoła. Wielki egzamin: język polski klasy 4 - 8

Cele:

- systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego,

- badanie kompetencji polonistycznych uczniów,

- podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się,

- monitorowanie i analiza postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego,

- pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

 miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy.

klasy IV - VIII

Joanna Domagała, Katarzyna Dudkiewicz, Beata Gostomczyk

Aktualności


No Articles Found.