Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Szczegóły artykułu

Podsumowanie

Categories: | Author: Romana Wojtczak | Posted: 2021-07-01 | Views: 137

Projekt skierowany jest do uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego.
Cele ogólne projektu:
- rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego,
- budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych,
- ukazanie wpływu wojny na losy powstańców, cywilów i dzieci,
- poznanie życiorysów Powstańców,
- zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe),
- uświadomienie młodzieży konieczności kształtowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych,
- uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie,
- poznanie lektur obowiązkowych: „Ziela na kraterze” Wańkowicza, twórczości K. K. Baczyńskiego,
- poznanie lektur uzupełniających: „Pamiętnika z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego, twórczości Anny Świrszczyńskiej;
- rozwijanie kompetencji kluczowych.

Treści, które będziemy omawiać na lekcjach:
1.Przebieg Powstania Warszawskiego,
2.Codzienność w czasie powstania (żywność, zdrowie i higiena),
3.Symbole Polski Walczącej,
4.Trzy Warszawy – ulice, schrony i podziemie,
5.Cywile podczas Powstania Warszawskiego,
6.Młodociani żołnierze Powstania Warszawskiego,
7.Dzieci w czasie powstania - Harcerska Poczta Polowa,
8.Krzysztof Kamil Baczyński – poeta walczącej stolicy (wiersze wybrane),
9.Anna Świrszczyńska – poezja wojenna,
10.Życie i śmierć Krystyny Wańkowiczówny („Ziele na kraterze” M. Wańkowicza),
11.Emocje rodzica po stracie dziecka (list do Krysi z „Ziela na kraterze” M. Wańkowicza).
12.Dlaczego powinniśmy pamiętać o Powstańcach?
a. Co to jest Muzeum Powstania Warszawskiego? W jakim celu powstało?
b. Analiza spotu reklamowego: https://www.youtube.com/watch?v=VGQAfqXsQxA
c. There is a city https://www.youtube.com/watch…
13.Jak nie dopuścić do kolejnej wojny? Co jest w życiu ważne?
https://www.youtube.com/watch?v=j93NQu0G2fM
Projekt został objęty honorowym patronatem:
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum II Wojny Światowej
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Bookmark and Share

Return to previous page