Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Zajęcia pozalekcyjne są skierowane do dzieci klas 1-3. Dzięki zajęciom dzieci rozbudzają swoją ciekawość otaczającym światem fizyki i chemii. Uczniowie podczas zajęć wykonują samodzielnie doświadczenia.
Cel:
Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych (dziecko - ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje).
Cierpliwość w czekaniu na swój udział w badaniach.
Formułowanie spostrzeżeń i wniosków obserwowanego zjawiska fizycznego.
Posługiwanie się prostymi narzędziami.
Poprawne nazywanie badanych przedmiotów i zjawisk.
Rozumienie rzeczywistości w sposób uważny i otwarty.
Podejmowanie prób samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela.

Search Tags 
Podsumowanie

Zajęcia w tym roku szkolnym odbywały się tylko podczas nauki stacjonarnej. Uczniowie podczas zajęć wykonywali samodzielnie doświadczenia. Eksperymenty dla dzieci dają dużo radości, zabawy, są świetnym pomysłem na integrację z kolegami i koleżankami.