Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Szczegóły artykułu

Podsumowanie

Categories: | Author: Romana Wojtczak | Posted: 2021-07-02 | Views: 6

Podczas lekcji uczniowie pracują zespołowo, poszukują kreatywnych rozwiązań, a także potrafią zrozumieć co czują inni. Dzięki temu wzmacniają umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i  świadomość własnych emocji.
Projekt polega na zrealizowaniu poszczególnych tematów:
- Czy można uczyć się szybciej?
- Jak się uczyć koncentracji uwagi?
- Jak ludzie przeżywają emocje?
- Jak wydobywa się emocje?
- Jak ukryć emocje w filiżance?
- Kto w rodzinie jest najważniejszy?
- Czym ludzie różnią się między sobą?
- Ile pomysłów mieści się w głowie?
Uczniowie otrzymali indeksy. Po każdym zrealizowanym temacie każdy wkleja do indeksu naklejkę, następnie rysuje małą ilustrację czego nauczył się po każdej lekcji.
Projekt Jak odczytywać emocje? zapewnił dzieciom dobry strat w życiu poprzez kształtowanie kompetencji społecznych. Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Poprzez zabawę i doświadczenia dowiedziały się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwinęły kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpraca w grupie.
W II semestrze ukończyliśmy projekt. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Bookmark and Share

Return to previous page