Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Szczegóły artykułu

I część projektu ukończona

Categories: | Author: Romana Wojtczak | Posted: 2019-12-08 | Views: 453

Klasa 1B ukończyła pierwszą jesienną część z projektu pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy „Zdrowo jem, więcej wiem”. Zrealizowaliśmy 6 działań tj. 2 lekcje, 2 konkursy, forum zdrowia oraz promocję zdobytej wiedzy.
Lekcja pierwsza pt „Smacznie-zdrowo-kolorowo miała na celu nauczyć dzieci rozpoznawać owoce i warzywa różnymi zmysłami: wzroku, dotyku, smaku. Uczniowie zapoznali się również z pięcioma grupami kolorystycznymi owoców i warzyw, a także dowiedzieli się jaką wartość odżywczą mają owoce i warzywa oraz jaką odgrywają rolę w ich codziennej diecie. Przeprowadzona lekcja mam nadzieje iż zachęciła dzieci do codziennego jedzenia warzyw i owoców.

Druga lekcja pt „Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem” odbyła się na sali gimnastycznej. Celem jej było uświadomić dzieciom, jak ważna jest aktywność fizyczna do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Każdy uczeń na koniec otrzymał Dyplom Siłaczka oraz pamiątkowe medale.
Odbyły się również dwa konkursy: „Zagadki owocowo-warzywne” oraz „Najciekawsza praca przedstawiająca Order Miłośnika Sportu”, które cieszyły się dużym zaangażowaniem dzieci.
Nie zabrakło również artykułów dla rodziców.
W ramach projektu dodatkowo do klasy zaprosiliśmy seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, które pasjonują się utrzymaniem zdrowia na co dzień. Jedna z nich opowiadała nam o tańcu a druga próbowała zarazić dzieciom swoją pasją do jazdy na rowerze.
Wszystkie działania spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony uczniów, dlatego postanowiliśmy w styczniu kontynuować projekt i zrealizować część zimową.

Bookmark and Share

Return to previous page