Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Szczegóły artykułu

Projekt LEPSZA SZKOŁA

Categories: | Author: Romana Wojtczak | Posted: 2020-07-03 | Views: 202

„Lepsza szkoła”

- matematyka – Marzena Szymankiewicz, Marlena Woda
- język polski – Katarzyna Dudkiewicz, Joanna Domagała

Główne cele projektu to:
-systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu matematyki i języka

 polskiego,
-badanie kompetencji matematycznych i polonistycznych uczniów,
-podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się,
-monitorowanie i analiza postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego,
-pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
-porównanie wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski.

LEPSZA SZKOŁA to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujący nauczycieli matematyki i języka polskiego. Nasza szkoła przystąpiła do projektu we wrześniu w roku szkolnym 2019/2020. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu z matematyki były: Marzena Szymankiewicz, Marlena Woda, które wraz z uczniami pracowały z podręcznikami Matematyka z plusem, natomiast za realizację programu z języka polskiego Katarzyna Dudkiewicz i Joanna Domagała, które wraz z uczniami procowały z podręcznikami Między nami. Uczniowie naszej placówki już od kilku lat uczestniczą w tym projekcie. Nauczyciele uczestniczący w projekcie edukacyjnym GWO sprawdzali wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,  tzw. Sesje z plusem oraz Język polski. Nowy Wielki egzamin.
Uczestnictwo w owym programie wymagało od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania. Nauczyciele drukowali sprawdziany dla poszczególnych klas (podawane w odpowiednim czasie na stronie www.gwo.pl), przeprowadzali je w narzuconym przez program terminie, sprawdzali rzetelnie według otrzymanego standaryzowa

Także uczniowie, korzystający z podręczników GWO i uczestniczący w  programie, mogli korzystać z materiałów dostępnych na stronie http://www.gwo.pl.
W skład LEPSZEJ SZKOŁY wchodzą nie tylko Sesje z plusem i Język polski. Nowy Wielki egzamin, ale i program Próbny egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpili w tym roku uczniowie klasy ósmej naszej szkoły. Miał on na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności, sposobów ich rozwiązywania z użyciem karty odpowiedzi.
 

Bookmark and Share

Return to previous page