Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Cykl Dni Otwartych dla Przyszłych Pierwszoklasistów wraz z Rodzicami to innowacja

skierowana do dzieci 6-letnich z osiedla Pruślin i chętnych spoza rejonu naszej szkoły.

Cele:

- umożliwienie dzieciom - przyszłym pierwszoklasistom przyjaznej adaptacji w szkole przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej

- poznanie nowego środowiska - budynku szkoły, nauczycieli,

- udział dzieci w zajęciach adaptacyjnych i integracyjnych

Monika Wiatrak, Ewa Portasiak-Włodarczyk

Aktualności

26

Cykl Dni Otwartych dla Przyszłych Pierwszoklasistów wraz z Rodzicami”

 

W II okresie roku szkolnego 2022/2023 została w szkole przeprowadzona innowacja pedagogiczna pt. Cykl Dni Otwartych dla Przyszłych Pierwszoklasistów wraz z Rodzicami”. Jej głównym celem była aklimatyzacja przyszłych uczniów klas pierwszych w nowym otoczeniu szkolnym. Miała ona także zmniejszyć wśród dzieci niepokój związany z nową sytuacją szkolną, uczyć pozytywnego patrzenia na siebie i otoczenie, budować poczucie własnej wartości, wytworzyć atmosferę poczucia bezpieczeństwa oraz pozytywnego nastawienia do szkoły. Dzięki wdrożeniu innowacji udało się włączyć rodziców przyszłych pierwszoklasistów do wspólnego procesu wychowawczego i czynnego udziału w życiu szkoły i klasy. W ramach innowacji odbyły się cztery spotkania nauczycieli z dziećmi przedszkolnymi. Tematyka poszczególnych zajęć była zróżnicowana i dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci sześcioletnich.

Tematy przeprowadzonych zajęć to:

  1. „Raz, dwa, trzy… uczniem będziesz Ty” – poznajemy szkołę przez zabawę.
  2. „Ile to jest? – matematyczne potyczki i zajęcia z robotyki.”
  3. „ Witaj wiosno” – nauka przez doświadczenia.
  4. ,,Integracja sensoryczna na wesoło”.

Przyszli uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Byli zaangażowani i aktywni. Wykazywali się kreatywnością i pomysłowością. Odwiedziny w szkole z pewnością przyczynią się do tego, że we wrześniu przyjdą do szkoły z bardzo dobrym nastawieniem i odwagą.

 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Galeria zdjęć

Search Tags