Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Opis innowacji

Głównym powodem powstania innowacji jest ciekawość poznawcza dzieci i młodzieży, chęć odgrywania ról i naśladowania pracy znanych im ludzi. W dobie komputerów i tabletów warto pokazać młodym ludziom alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań od najmłodszych lat pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, a nierzadko jest początkiem budowania przyszłej drogi zawodowej. Dzięki pasji człowiek może też rozładować negatywne emocje, uniknąć problemów. Trzeba umieć zagospodarować czas tak, aby robić to, w czym czujemy się dobrze, co lubimy, co sprawia nam przyjemność, odnaleźć swoją pasję, swoje drugie „ja”.Często pasja przerodzić się może w coś, w czym będziemy najlepsi oraz pomaga w dokonaniu wybory przyszłego zawodu. Bardzo często na nasze życie i przyszłość mają wpływ spotkania pewnych wyjątkowych osób. Dlatego podczas trwania innowacji uczniowie będą mogli poznać osoby, które w różnych dziedzinach życia odniosły sukces, wykonują na co dzień ciekawą pracę, pełnią często ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym, czy sportowym. Będą to spotkania z ludźmi, dla których pasja jest pracą, a praca pasją.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas 1 – 8. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2021/2022  z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Metody:

- słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, społecznego porozumiewania się,
- czynne: samodzielne czynności praktyczne (w zależności od tematyki spotkania oraz danej pasji i zawodu),
- oglądowe: obserwacja, pokaz, demonstracja

Formy:
- praca indywidualna oraz zbiorowa,
- zajęcia praktyczne (w zależności od tematyki spotkania oraz danej pasji i zawodu).

Cele innowacji

Aktualności