Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Pisać… jak to łatwo powiedziećJoanna Domagała

 

- rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
- kształcenie tożsamości lokalnej i narodowej,
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,
- rozwijanie zainteresowań.
 

Podsumowanie

Jedną z pierwszych rzeczy, które robię, gdy rozpoczynam pracę w nowej klasie, jest sprawdzenie ich poziomu rozpisania. Zawsze jest zróżnicowanie, trafia się kilka jednostek potrafiących wyrażać swoje myśli adekwatnie do wieku i możliwości językowych, jednak ogromna część uczniów nie potrafi pisać na takim poziomie, by płynnie wyrażać swoje myśli, budować ciekawe opisy, wnioskować i sprawnie dzielić tekst na części. Z dużą uwagą pochylam się nad redagowaniem tekstów, bo to, według mnie, jedna z ważniejszych kompetencji, którą uczniowie mają wynieść z lekcji języka polskiego - sprawne i precyzyjne pisanie różnego rodzaju tekstów, ponieważ każdy będzie musiał czasami napisać pismo do spółdzielni, podanie o pracę, czy choćby przemówienie okolicznościowe. Sprawność językowa i poczucie, że można polegać na swoich umiejętnościach redakcyjnych są ważne.
    W tym celu w klasie 4a wprowadziłam innowację „Pisać… jak to łatwo powiedzieć”. Uczniowie przez kilka miesięcy zamiast prac domowych pisali testy własne. Różnorodna tematyka prac powalała wzbudzić w uczniach kreatywność. Ułożonych zostało na tyle dużo tematów, by każdy mógł coś dla siebie znaleźć i dodano to, co najważniejsze - wybór.
Uczniowie w notesach zajęć w aplikacji Teams zapisywali jedną pracę w tygodniu. Wybierana była najlepsza praca i za nią stawiana ocena, pod pozostałymi zamieszczona została krótka informacja zwrotna. Uczniowie mieli obowiązek poprawić również zaznaczone błędy, co sprawiło, że wzrosło ich poczucie wartości i sprawczości.
    W czerwcu bieżącego roku przeprowadzona została wśród uczniów ankieta ewaluacyjna zajęć. Respondenci odpowiedzieli na 7 pytań dotyczących innowacji, jej atrakcyjności i skuteczności. Wzięło w niej udział 13 uczniów. Z analizy ankiety wynika, że 61% badanych chętnie uczestniczyło w z

Search Tags