Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Szczegóły artykułu

Sprawozdanie z realizacji projektu innowacyjnego „Spotkania z ludźmi z pasją – ciekawe zawody”

Categories: | Author: Romana Wojtczak | Posted: 2020-06-28 | Views: 355

Sprawozdanie z realizacji projektu innowacyjnego
„Spotkania z ludźmi z pasją – ciekawe zawody”
w II okresie roku szkolnego 2019/2020
Innowacja, podczas której odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi z pasją,  realizowana była w I okresie od września 2019 do stycznia 2020 roku, w II okresie od lutego 2020 do marca 2020.
Realizacja projektu w II okresie obecnego roku szkolnego niestety trwała bardzo krótko. Powodem tego była sytuacja związana z pandemią koronawirusa, przez którą spotkania nie mogły się odbywać.  Celem innowacji było zaszczepienie u uczniów chęci poszukiwania swoich pasji, zainteresowań, tego, co w życiu lubią, co sprawia im przyjemność. Podczas spotkań uczniowie zobaczyli i wysłuchali, jak można w sposób wartościowy spędzać czas wolny, bądź później czas zawodowy. Uczniowie poprzez aktywne uczestnictwo w zorganizowanych spotkaniach z ludźmi z pasją i ich ciekawymi zawodami, kształtowali swoje umiejętności obserwacji, aktywizowali swoją ciekawość, rozbudzali poczucie zainteresowań. Wzbogacali swoją wiedzę, mieli możliwość poznania nowych ludzi i ich zawodów. Mieli możliwość rozwoju sfery poznawczej, intelektualnej, poszukiwawczej, emocjonalnej.
 

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 1 – 8. Środkami dydaktycznymi stosowanymi podczas spotkań z naszymi gośćmi były: plakaty, zdjęcia, nagrania filmowe, krótkie filmiki pokazowe, prezentacje, nagrania muzyczne i inne rekwizyty.
W ramach projektu w II okresie szkolnym roku 2019/2020 zdążyliśmy gościć:
1. Panią Karolinę Cicharską ze Straży Miejskiej (z inicjatywy pedagoga szkolnego).
2. Pana Marcina Kubiaka (tatę Mikołaja z klasy 1b), Panią Ewelinę Kątną Plewę (mamę Mikołaja Plewy), którzy czytali dzieciom lekturę "Plastusiowy pamiętnik" (z inicjatywy Pani Marty Szamj).
3. Przedstawicieli Policji, którzy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami klas V a i V b
(z inicjatywy wychowawców klas V).
4. Pani Katarzyna Świtała - lekarz weterynarii, która w klasach 1a i 1b opowiedziała o swojej pracy.
Spotkanie odbyło się w ramach programu Czytam z klasą - Fikuśne lekturki spod chmurki, moduł II
(z inicjatywy Pani Joanny Domagały).
5. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. gościli w klasie 8 (z inicjatywy Pani Aleksandry Baranowicz).
6. Spotkanie uczniów klasy 8 z Doradcą Zawodowym  w III LO w Ostrowie Wlkp. (z inicjatywy Pani Aleksandry Baranowicz).
Cele szczegółowe innowacji (podczas spotkań jakie się odbyły) zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie rozwijali swoją aktywność poznawczą oraz ciekawość. Dostrzegali wartości pozytywne płynące z pasji, hobby, czy zawodów. Poznali bardzo interesujących ludzi, specjalistów w wielu dziedzinach. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z ludźmi z pasją, ciekawym zawodem organizowanych w szkole praz poza placówką. Potrafili dyskutować po każdym spotkaniu, wyciągać i formułować wnioski. Gdy była tylko taka możliwość, chętnie uczestniczyli w praktycznych częściach spotkań i z ciekawością oraz zaangażowaniem wykonywali pewne czynności.
Z każdego spotkania były sporządzane notatki, fotografie i filmiki, a następnie publikowane
na stronie szkoły oraz facebooku szkoły. 
                                    Edyta Mielczarek

Bookmark and Share

Return to previous page