Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Edyta Mielczarek


– cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi, które umożliwią uczniom odkrywanie swoich pasji, ukrytych talentów oraz zainteresowań różnymi dziedzinami życia.


Sprawozdanie z realizacji projektu innowacyjnego „Spotkania z ludźmi z pasją – ciekawe zawody”

Sprawozdanie z realizacji projektu innowacyjnego
„Spotkania z ludźmi z pasją – ciekawe zawody”
w II okresie roku szkolnego 2019/2020
Innowacja, podczas której odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi z pasją,  realizowana była w I okresie od września 2019 do stycznia 2020 roku, w II okresie od lutego 2020 do marca 2020.
Realizacja projektu w II okresie obecnego roku szkolnego niestety trwała bardzo krótko. Powodem tego była sytuacja związana z pandemią koronawirusa, przez którą spotkania nie mogły się odbywać.  Celem innowacji było zaszczepienie u uczniów chęci poszukiwania swoich pasji, zainteresowań, tego, co w życiu lubią, co sprawia im przyjemność. Podczas spotkań uczniowie zobaczyli i wysłuchali, jak można w sposób wartościowy spędzać czas wolny, bądź później czas zawodowy. Uczniowie poprzez aktywne uczestnictwo w zorganizowanych spotkaniach z ludźmi z pasją i ich ciekawymi zawodami, kształtowali swoje umiejętności obserwacji, aktywizowali swoją ciekawość, rozbudzali poczucie zainteresowań. Wzbogacali swoją wiedzę, mieli możliwość poznania nowych ludzi i ich zawodów. Mieli możliwość rozwoju sfery poznawczej, intelektualnej, poszukiwawczej, emocjonalnej.
 

Czytaj więcej...
Search Tags