Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

                  Harmonogram spotkań z rodzicami


                     w roku szkolnym 2020/2021KLASY I
– VII

DATA            TEMATYKA14.09.2020    Zebranie informacyjne – zapoznanie z dokumentami Szkoły


28.11.2020    Zebranie śródsemestralne – informacje o poziomie osiągnięć     

                       edukacyjnych i zachowaniu uczniów.


11.02.2021    Podsumowanie I okresu.


29.04.2021    Zebranie śródsemestralne – zachowanie, oceny cząstkowe.


W każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00


odbywają się indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 

29.10.2020

 

17.12.2020

 

25.03.2021

 

27.05.2021