19 sierpnia 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Aktualności
 

Wyprawka szkolna 2014!


Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2014 będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna 2014”. Tym razem pomoc skierowana jest dla uczniów:
•    klas II-III i VI szkoły podstawowej,
•    klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

   klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

 - klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 - klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,
 - klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów:
 - słabowidzących,
 - niesłyszących,
 - słabosłyszących,
 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

  niepełnosprawność wymieniona powyżej.

    Czytaj więcej...


  


prezentacja Projektu Mały Mistrz do pobrania ze strony 

www.sp13.osw.pl/Projekty/tabid/62/Default.aspx   


Ustawa podręcznikowa w pigułce
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty o niektórych innych ustaw przewiduje, iż uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
NASZ ELEMENTARZ
Do dnia 30 czerwca wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez miasto Ostrów Wielkopolski złożyły w specjalnej aplikacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej zapotrzebowanie o wyposażenie w „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Od roku szkolnego 2014/2015 Minister Edukacji Narodowej zapewni wszystkim pierwszoklasistom szkół podstawowych darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” – do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Obejmować będzie on cztery części ze spisem treści. Elementarz zachęca również do zajęć artystycznych i aktywności ruchowej.
Projekt ww. ustawy nie przewiduje możliwości dopłaty do kosztów zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych przez rodziców! Dostęp do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego MUSI BYĆ BEZPŁATNY.
Podręcznik dostarczany będzie przez MEN do wszystkich szkół, będzie własnością szkoły. Będzie wypożyczany uczniom.  W zakresie podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, powinien on obowiązywać przez przynajmniej 3 lata szkolne począwszy od roku szkolnego 2014/2015.
  Czytaj więcej...


 27 czerwca 2014 roku uczniowie klasy 6 odebrali świadectwa ukończenia szkoly. Krokiem poloneza rozpczeli uroczyste pożegnanie szkoły podstawowej. Wyróżnieni uczniowie odebrali z rąk Pani Dyrektor Jolanty Przybyłek i wychowawczyni Romany Ziajki nagrody książkowe. Perełki wraz z rodzicami dokonały wpisu do pamątkowej Złotej Księgi:

Weronika Chałupnik, Oskar Stachurski, Weronika Jarosik, Sandra Komin.

  

    Czytaj więcej...


 27 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 społecznosc uczniowska SP 13 w ostatnim dniu nauki otrzymała "bilet na wakacje". Pani Dyrektor Jolanta Przybyłek wraz z wychowawcami oddziałów zerowych i klas 1 -5 rozdała świadectwa szkolne, nagrody książkowe i dyplomy. Wszystkim gratulujemy!!!
Wszyscy uczniowie klasy I zostali wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce.
Wyróżnieni uczniowie klasy II: Bartosz Cierniak, Karina Galler, Jakub Jaźwiec, Jakub Kasprzak, Mikołaj Linczewski oraz uczniowie wyróżniający się w nauce i twórczo uczestniczący w konkursach na forum miasta i szkoły:Oliwia Idziorek, Sara Leśnierowska, Laura Pałasz, Michał Szwejkowski.
Uczniowie klasy III wyróżniający się pod względem nauki:
Nadia Wojciechowska, Iga Mazurek, Luiza Rant, Hubert Kupis, Szymon Bartczak, Wojciech Szymoniak, Nadia Błaszczyk, Klaudia Biała, Nikola Borusiak, Natalia Janus, Natalia Zarzycka, Miłosz Tomczak, Kacper Michalski, Wiktor Maroszek
Wyróżnione uczennice klasy 4:Kinga Andruszkiewicz, Anna Klah, Natalia Matuszewska

Wyróżnieni uczniowie klasy 5: Weronika Rant, Julia Prażmo, Martyna Galewska, Bartosz Szmajdziński, Kacper Leśnierowski, Paulina Linczewska, Martyna Marcjanik, Agata Szwejkowska.   


 W poniedziałek 23 czerwca 2014 r. odbyły się podchody po zabytkach miasta Ostrowa organizowane przez Zespół Szkół Sióstr Salzjanek. Wzięły w nich udział szkoły podstawowe numer: 1, 5, 9, 11, 13, Edukator oraz ZSSS.  GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom.

        


 18 czerwca 2014 roku uczniowie klasy III wraz z przewodnikiem – panią Anną Banasiak, wychowawcą- Ewą Portasiak-Włodarczyk i opiekunem – panią Violettą Stachurską udali się na jednodniową wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Chcieli zobaczyć i poznać miejsca związane z początkiem Państwa Polskiego. Najpierw weszli w Kruszwicy na Mysią Wieżę, którą znali z legendy o królu Popielu i z której rozciągał się piękny widok na okolicę.

    Czytaj więcej...


10 czerwca 2014 roku z inicjatywy pani Anny Banasiak i pani Grażyny Białej odbyło się ostatnie klasowe spotkanie rodziców i uczniów klasy III z wychowawcą – Ewą Portasiak-Włodarczyk. Wszyscy po południu udali się do Kęszyc – dużego ekologicznego gospodarstwa, usytuowanego w lesie niedaleko Biskupic Ołobocznych. Spokojne, zielone, oddalone od zgiełku miejsce zachęcało do zabawy i wypoczynku na łonie natury.

  Czytaj więcej...


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej „Podaj dłoń naszej planecie” organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Celem konkursu było promowanie ekologicznych postaw w życiu codziennym oraz propagowanie ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Wyróżnieni w konkursie uczniowie to: Alicja Antczak, Weronika Rant, Zuzanna Wilgocka, Luiza Rant, Bartosz Kobierny, Weronika Jarosik, Kinga Andruszkiewicz, Kinga Szmaj, Klaudia Idziorek, Damian Brdęk.  Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki. Uczniów do konkursu przygotowały panie: Violeta Krzak i Ewa Portasiak-Włodarczyk. Wszystkim uczniom - gratulujemy!

  


Strona 1 z 15First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Ostatni   
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji