19 sierpnia 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

Główne założenia projektu:

Podczas cyklu 8 zajęć  uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznając wiele gatunków roślin i zwierząt przekonają się, dlaczego warto szanować przyrodę. Nauczą się wyrażać i odczytywać różne emocje.
Cele główne:
- wyrażanie i odczytywanie emocji,                                                                            

- rozróżnianie przyrody ożywionej i nieożywionej,                                                             

- ochrona gatunkowa zwierząt i roślin,                                                                        

- wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Cele szczegółowe:
Uczeń:                                                                                                       

- potrafi podzielić elementy przyrody na ożywione i nieożywione oraz wyjaśnić zależności między nimi,         

- wie, jakie są przystosowania organizmów do określonych środowisk, wie czym jest hibernacja,                 

- potrafi wymienić organizmy występujące w wybranym ekosystemie,                                               
- tłumaczy znaczenie posiadania przez organizmy przystosowań,                                                  
- opisuje jak wygląda proces projektowania ogrodu,                                                             
- wymienia materiały  wykorzystywane przy sadzeniu roślin,                                                     
- wie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie,                                                                 
- wie, jakie są etapy obiegu wody w przy

Metody pracy:

- bezpośrednia obserwacja rzeczywistości,                                                                      
- wielozmysłowe poznawanie świata poprzez własne doświadczenie zdobyte drogą obserwacji, przeżywania, działania,                                                                                                     
- metody czynne, oparte na organizowaniu aktywnego udziału dzieci w wyjściach, wycieczkach,                    
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy – klasyczna metoda problemowa, giełda pomysłów, gry dydaktyczne,       

- pogadanka, dyskusja.
 
Realizacja zajęć, tematyka:


1.    Dlaczego smutek jest nam potrzebny? – wrzesień 2021 roku
2.    Jak się uczyć koncentracji uwagi? – październik 2021 roku
3.    Co to znaczy, że rośliny żyją? – listopad 2021 roku
4.    Gdzie mieszkają jeże? – grudzień 2021 roku
5.    Jak zwierzęta przystosowują się do otoczenia? – luty2022 roku
6.    Do czego zwierzęta wykorzystują ślinę? – marzec 2022 roku
7.    Jak zaprojektować ogród? – kwiecień 2022 roku
8.    Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami? - maj 2022 roku


Autor projektu: Fundacja „Uniwersytet Dzieci”
Koordynator projektu: Ewa Portasiak-Włodarczyk

Główne założenia projektu:

Podczas cyklu 8 zajęć  uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznając wiele gatunków roślin i zwierząt przekonają się, dlaczego warto szanować przyrodę. Nauczą się wyrażać i odczytywać różne emocje.
Cele główne:
- wyrażanie i odczytywanie emocji,                                                                            

- rozróżnianie przyrody ożywionej i nieożywionej,                                                             

- ochrona gatunkowa zwierząt i roślin,                                                                        

- wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Cele szczegółowe:
Uczeń:                                                                                                       

- potrafi podzielić elementy przyrody na ożywione i nieożywione oraz wyjaśnić zależności między nimi,         

- wie, jakie są przystosowania organizmów do określonych środowisk, wie czym jest hibernacja,                 

- potrafi wymienić organizmy występujące w wybranym ekosystemie,                                               
- tłumaczy znaczenie posiadania przez organizmy przystosowań,                                                  
- opisuje jak wygląda proces projektowania ogrodu,                                                             
- wymienia materiały  wykorzystywane przy sadzeniu roślin,                                                     
- wie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie,                                                                 
- wie, jakie są etapy obiegu wody w przy

Metody pracy:

- bezpośrednia obserwacja rzeczywistości,                                                                      
- wielozmysłowe poznawanie świata poprzez własne doświadczenie zdobyte drogą obserwacji, przeżywania, działania,                                                                                                     
- metody czynne, oparte na organizowaniu aktywnego udziału dzieci w wyjściach, wycieczkach,                    
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy – klasyczna metoda problemowa, giełda pomysłów, gry dydaktyczne,       

- pogadanka, dyskusja.
 
Realizacja zajęć, tematyka:


1.    Dlaczego smutek jest nam potrzebny? – wrzesień 2021 roku
2.    Jak się uczyć koncentracji uwagi? – październik 2021 roku
3.    Co to znaczy, że rośliny żyją? – listopad 2021 roku
4.    Gdzie mieszkają jeże? – grudzień 2021 roku
5.    Jak zwierzęta przystosowują się do otoczenia? – luty2022 roku
6.    Do czego zwierzęta wykorzystują ślinę? – marzec 2022 roku
7.    Jak zaprojektować ogród? – kwiecień 2022 roku
8.    Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami? - maj 2022 roku


Autor projektu: Fundacja „Uniwersytet Dzieci”
Koordynator projektu: Ewa Portasiak-Włodarczyk

Aktualności
 
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji