19 sierpnia 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

Projekt  ma wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć uczniom świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec ochrony przyrody.                                                                                                                                       
Ruch na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody  wpłynie dodatnio na wzrost i rozwój uczniów. Wspólne przebywanie poza murami budynku szkoły będzie doskonałym sposobem na integrację grupy, przekazanie wartości wychowawczych, w tym przyrodniczych,  zdrowotnych, patriotycznych.
Cele ogólne:                                                                                                  

1.Poznanie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, regionu południowej Wielkopolski i Polski.
2. Rozwijanie zdolności poznawczych dziecka i wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.                                                                 
3. Doskonalenie  umiejętności poszukiwania, odnajdywania oraz dostrzegania piękna w przyrodzie. rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.   
4. Promowanie aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe:                                              
Uczeń:                                                                                                        
- rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku, wyrabia w sobie nawyk czynnego spędzania czasuwolnego               

- poznaje walory turystyczno-krajoznawcze  Polski, południowej Wielkopolski, w szczególności Ostrowa Wielkopolskiego i okolicy                                                                                  
- zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach, ulicach, w środkach komunikacji,                                                                                                  
- uczy się umiejętności obserwacji środowiska i wyciągania wniosków,                                          
- rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego,                                                         
- nabywa umiejętności współpracy w grupie, wzajemnej troski i pomocy,                                         
- używa zwrotów grzecznościowych

- dostrzega wartości kontaktów rodzinnych, koleżeńskich, przyjacielskich,                                   
- przedstawia i wyraża własne przeżycia i obserwacje za pomocą prac plastycznych.

Sposób realizacji: 
                                                                                                                                
- udział uczniów w wycieczkach turystyczno -  krajoznawczych, rajdach pieszych,                            
- organizacja szkolnego konkursu plastycznego „Wspomnienia z naszego wędrowania”                         
- wykonanie zdjęć i opis miejsc dokumentujących wspólne wędrowanie.

Metody pracy:
- bezpośrednia obserwacja rzeczywistości,                                                            

- wielozmysłowe poznawanie świata poprzez własne doświadczenie zdobyte drogą
  obserwacji, przeżywania,
 
   działania,                                                                                                    
- metody czynne, oparte na organizowaniu aktywnego udziału dzieci w rajdach, wyjściach, wycieczkach.

Adresaci projektu: uczniowie klas: II a, II b, III a, III b, wychowawcy klas

Autorzy projektu: Ewa Portasiak-Włodarczyk, Monika Wiatrak

Projekt  ma wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć uczniom świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec ochrony przyrody.                                                                                                                                       
Ruch na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody  wpłynie dodatnio na wzrost i rozwój uczniów. Wspólne przebywanie poza murami budynku szkoły będzie doskonałym sposobem na integrację grupy, przekazanie wartości wychowawczych, w tym przyrodniczych,  zdrowotnych, patriotycznych.
Cele ogólne:                                                                                                  

1.Poznanie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, regionu południowej Wielkopolski i Polski.
2. Rozwijanie zdolności poznawczych dziecka i wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.                                                                 
3. Doskonalenie  umiejętności poszukiwania, odnajdywania oraz dostrzegania piękna w przyrodzie. rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.   
4. Promowanie aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Cele szczegółowe:                                              
Uczeń:                                                                                                        
- rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku, wyrabia w sobie nawyk czynnego spędzania czasuwolnego               

- poznaje walory turystyczno-krajoznawcze  Polski, południowej Wielkopolski, w szczególności Ostrowa Wielkopolskiego i okolicy                                                                                  
- zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach, ulicach, w środkach komunikacji,                                                                                                  
- uczy się umiejętności obserwacji środowiska i wyciągania wniosków,                                          
- rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego,                                                         
- nabywa umiejętności współpracy w grupie, wzajemnej troski i pomocy,                                         
- używa zwrotów grzecznościowych

- dostrzega wartości kontaktów rodzinnych, koleżeńskich, przyjacielskich,                                   
- przedstawia i wyraża własne przeżycia i obserwacje za pomocą prac plastycznych.

Sposób realizacji: 
                                                                                                                                
- udział uczniów w wycieczkach turystyczno -  krajoznawczych, rajdach pieszych,                            
- organizacja szkolnego konkursu plastycznego „Wspomnienia z naszego wędrowania”                         
- wykonanie zdjęć i opis miejsc dokumentujących wspólne wędrowanie.

Metody pracy:
- bezpośrednia obserwacja rzeczywistości,                                                            

- wielozmysłowe poznawanie świata poprzez własne doświadczenie zdobyte drogą
  obserwacji, przeżywania,
 
   działania,                                                                                                    
- metody czynne, oparte na organizowaniu aktywnego udziału dzieci w rajdach, wyjściach, wycieczkach.

Adresaci projektu: uczniowie klas: II a, II b, III a, III b, wychowawcy klas

Autorzy projektu: Ewa Portasiak-Włodarczyk, Monika Wiatrak

Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Aktualności
 
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji