Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Szczegóły artykułu

Podsumowanie

Categories: | Author: Romana Wojtczak | Posted: 2021-07-01 | Views: 12

Uczniowie klasy 1b od września 2020, raz w tygodniu biorą udział w innowacji „Terapia ręki”.
Umiejętność pisania jest procesem złożonym, wymaga od ucznia prawidłowo rozwiniętej motoryki małej i dużej, wykorzystania płynnej pracy oczu, prawidłowej koordynacji, zwłaszcza oczu i rąk, oraz łatwego odbioru informacji słuchowych. Dla wielu uczniów czynność ta jest trudna do opanowania, a konsekwencją tego są różnego rodzaju trudności w nauce szkolnej. Zaburzenia graficzne, które nie są poddane terapii, mają tendencję do narastania wraz z wiekiem uczniów.
Cel ogólny innowacji to osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz zmniejszenie zniekształceń pisma wynikających z zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych (motoryki rąk, funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej) w wyniku intensywnych ćwiczeń.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, prowadzone są w formie zabawy. Realizując program stosuję aktywne metody. Większość zadań realizowana jest w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy z innymi, komunikowania się. Pracujemy także indywidualnie, dzięki czemu każdy uczestnik może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności. Podczas różnych sytuacji edukacyjnych wykorzystywane są metody, które pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresje oraz pobudzać dziecięcą wyobraźnię. Z uwagi na specyfikę obszaru, konstruując ten program,  metody pracy wymagają pewnego zróżnicowania. Z jednej strony wykorzystuję metody, o których wiele mówi się w pedagogice specjalnej, a z drugiej podkreślam istotę spontanicznej aktywności dzieci w grupie.

Z rozmów z dziećmi wynika, iż domagają się tych zajęć ponieważ lubią spędzać ze sobą wspólny czas, atmosfera i przyjazne nastawienie nauczyciela sprzyja im w

Bookmark and Share

Return to previous page