1 sierpnia 2014   
 TytułWłaścicielKategoriaRozmiar 

LEPSZA SZKOŁA
   
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klasy 4przystąpili po raz pierwszy do projektu LEPSZA SZKOŁA.

LEPSZA SZKOŁA jest projektem przeznaczonym dla uczniów korzystających z podręczników wydawnictwa GWO.  W naszej szkole dotyczy przedmiotu – język polski.
Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.Standaryzowane testy przygotowywane przez wydawnictwo dają możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu roku.
Uczestnictwo w projekcie daje nauczycielowi możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników klasy z wynikami uczniów w województwie i całej Polsce.

Na początku września odbyła się pierwsza sesja Lepszej Szkoły –TEST NA WEJŚCIE. Był to test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów po klasie 3. Aby diagnoza była wiarygodna, uczniowie pisali test na początku września.
Nauczyciel języka polskiego przeprowadzi w roku szkolnym 2012/2013 sześć  kolejnych  testów i sprawdzi je za pomocą kluczy odpowiedzi.
Po wpisaniu wyników testów na stronie wydawnictwa, otrzymuje raporty dotyczące rozkładu łatwości poszczególnych zadań, sprawdzanych umiejętności, wyników klasy na tle Polski, a także wyników poszczególnych uczniów.
Z powyższymi raportami zostają zapoznani pozostali nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy 4 (na wywiadówkach).Uczniowie analizują i omawiają testy na lekcjach języka polskiego.

Wyniki testu diagnostycznego klasy 4 są bardzo dobre. Gratulujemy!

SPRAWDŹ: ……

Mamy nadzieję, że testy pomogą dobrze przygotować się uczniom do sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej.

Więcej informacji na temat projektu LEPSZA SZKOŁA  można znaleźć na stronie GWO pod adresem: http://gwo.pl/ls 

LEPSZA SZKOŁA
   
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klasy 4przystąpili po raz pierwszy do projektu LEPSZA SZKOŁA.

LEPSZA SZKOŁA jest projektem przeznaczonym dla uczniów korzystających z podręczników wydawnictwa GWO.  W naszej szkole dotyczy przedmiotu – język polski.
Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.Standaryzowane testy przygotowywane przez wydawnictwo dają możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu roku.
Uczestnictwo w projekcie daje nauczycielowi możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników klasy z wynikami uczniów w województwie i całej Polsce.

Na początku września odbyła się pierwsza sesja Lepszej Szkoły –TEST NA WEJŚCIE. Był to test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów po klasie 3. Aby diagnoza była wiarygodna, uczniowie pisali test na początku września.
Nauczyciel języka polskiego przeprowadzi w roku szkolnym 2012/2013 sześć  kolejnych  testów i sprawdzi je za pomocą kluczy odpowiedzi.
Po wpisaniu wyników testów na stronie wydawnictwa, otrzymuje raporty dotyczące rozkładu łatwości poszczególnych zadań, sprawdzanych umiejętności, wyników klasy na tle Polski, a także wyników poszczególnych uczniów.
Z powyższymi raportami zostają zapoznani pozostali nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy 4 (na wywiadówkach).Uczniowie analizują i omawiają testy na lekcjach języka polskiego.

Wyniki testu diagnostycznego klasy 4 są bardzo dobre. Gratulujemy!

SPRAWDŹ: ……

Mamy nadzieję, że testy pomogą dobrze przygotować się uczniom do sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej.

Więcej informacji na temat projektu LEPSZA SZKOŁA  można znaleźć na stronie GWO pod adresem: http://gwo.pl/ls 

 TytułWłaścicielKategoriaData modyfikacjiRozmiar 
WYNIKI SPRAWDZIANUKatarzyna Dudkiewicz 2012-11-25143,16 KBPobierz
Ostatnie zdjęcia
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 "13" w internecie zagłosuj

www.youtube.com/watch 

www.youtube.com/watch  

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

 www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

 


zobacz szczegóły

 

 

 

 

zobacz szczegóły

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 "13" w internecie zagłosuj

www.youtube.com/watch 

www.youtube.com/watch  

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

 www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

 


zobacz szczegóły

 

 

 

 

zobacz szczegóły

 

 

 

 

 zobacz szczegóły